Lars Gustaf Palmgren Sillén


Grovarbetare Jutbo nr:1 Östervåla vid vigseln.
Grovarbetare Staffansbo Östervåla 1930.
Familjen flyttar till Tierp 1930-12-06.
Fastighetsägare Sörskog Skogbo Östervåla.