Gustaf Gunnar Pettersson


Bonde i Sillbo Nr 1 5/12 mtl. Östervåla.
Kom från Västland 1936-03-23.