Johan Andersson


Måg, Brukare på Vreta ägor Östervåla.
Brukare i Svedänge Nr 1 5/12 mtl, Östervåla 1896-12-10, ägare Per Ersson (*1835-09-23).
Arrendator i Västersälja Nr:1 7/16 mtl, Östervåla 1898-04-12, ägare Strömsbergs Bruks ägare.
Hemmansägare i Hindersbo 1:3, Ploga Östervåla 1906-11-26.