Johannes Mattsson


Utjordsägare i Gubbo, utjord under Bäggeby, Tierp.