Erik Geron Molén


Jordbruksarbetare Idaholm under Aspnäs Östervåla 1920.
Familjen flyttar till Vendel 1922-11-03.
Jordbruksarbetare Idaholm under Aspnäs Östervåla 1924-11-04.
Familjen flyttar till Vendel 1926-04-09.
Jordbruksarbetare i Uggelbo nr:1 o 2 Vendel.
Grovarbetare, Västersälja Töbro nr:1, Östervåla.
Familjen kom från Vendel 1927-05-13.