August Verner Lundqvist


Flyttade från Skämsta, Tierp 1901-11-16 till Rödjningen, Söderfors.
Flyttade från Rödjningen, Söderfors 1903-04-17 till Skämsta, Tierp.
Flyttade från Skämsta, Tierp 1909-11-29 till Tolfta, Tierp.
Flyttade från Tolfta, Tierp 1911-11-28 till Skämsta, Tierp.
Flyttade från Skämsta, Tierp 1914-11-20 till Umeå.