Karl Johan Lundqvist


Flyttade från Skämsta, Tierp 1901-11-16 till Rödjningen, Söderfors.
Flyttade från Rödjningen, Söderfors 1903-04-17 till Skämsta, Tierp.
Flyttade från Skämsta, Tierp 1906-11-10 till Umeå.
Blev 24 år, 2 mån och 20 dagar.
Blev en ogift man.