Elsa Emilia Melldén Ljunggren f. Boström


Arbetaren i Skämsta, Tierp, Anders Gustaf Lundqvist *1859-09-09 född i Fors, Tierp, skall vara far till detta barn, enl. eget erkännande.
Flyttade till Uppsala 1930-10-08 från Skämsta, Tierp..