Per Johan Eriksson


Vid giftermålet Dräng i Norrby, Tolfta förs.
Arbetare, Fagerdal Dorkarby, Tolfta.
Familjen flyttade till Gävle 1897-10-14.