Anders Gustaf Engberg


Statardräng i Untra, Söderfors 1900.
Statardräng i Ånge Nr:1.2.3. Lena Uppsala län.
Familjen kom från Söderfors 1903-11-17.
Statardräng i Kjettinge, Börje, familjen kom från Lena 1904-11-04.
Arbetare, Mynttorpet under Prästgården, Börje 1905-10-23.
Familjen flyttar till Tensta 1907-10-12.
Arbetare i Björkhammar Nr:1.2.3. under Vattholma, Lena, familjen kom från Tensta 1909-05-03.
Familjen flyttar till Ärentuna 1909-10-29.
-
Skogsarbetare i Ingsån, Söderfors, familjen kom från Västland 1921-04-17.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-07-08 09:26:06) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-07-07 09:19:17) Kontakta föreningen