Carl Oskar Lindqvist


Ladugårdsarbetare i Åkerlänna, Bälinge. Kom från Tierp 1829-11-08.
Körkarl i Broby, Husby-Ärlinghundra. Familjen kom från Bälinge 1930-05-21.
Familjen flyttar till Ösmo 1930-11-19 återkommer 1932-07-13.
Ladugårdskarl på Aspnäs Gård, Östervåla.
Kom från Husby-Ärlinghundra Stockholms län 1932-12-23.
Familjen till Tierp 1933-11-24.

Omgift 1944-06-23.