Per Wilhelm Löfgren


Avled i en ålder om 10 mån och 10 dagar.