Johan Rönnbom


Mjölnardräng i Skärsätra Löfstabruk, Österlöfsta.
Flyttar till Storhuset nr:45  ?