Carl Peter Wesslund


Bruksarbetare Östra Vad i Västland.
Familjen flyttar till Tolfta 1907-11-27.