Anders Engström


Sockensmed, Västersälja ägor, Östervåla.
Kom från Österlövsta 1822.
Sockensmed, Odlingsman i Långgärde Östervåla 1831.
Sår 16 kappar.