Anders Olsson


Dräng i Wamsta, Valö församling, vid vigseln.
Statardräng i Yvre Tierp familjen kom från Valö 1852.
Arbetare i Unungeberg Tierp 1855.
Arbetare i Ålfors Tierp 1858.
Arrendator i Gräsbo Nr 1, Östervåla.
Familjen kom från Tierp 1877-03-23.
Arbetare i Högsbo, Nora.
Familjen kom från Östervåla 1880-03-12.