Bror Bernhard Karlsson


Jordbruksarbetare i Berg Tegelmora vid vigseln.
Arrendator, lägenhetsägare i Skogbo 2:5 Kvarnmyra Östervåla.
Makarna kom från Tierp 1948-04-22.
Hade höns, ankor, gäss och kalkoner, födde även upp fasaner ibland.
Hade stort fågelintresse.