Anders Hansson


1861-78 Torpare Stora Kik, Harbo.
1878 Kvarsta egor, Harbo.
Arbetare Viby med Vad, Harbo (före 1896).
Flyttar med hustrun till Fattighemmet under Prästgården, Harbo 1914.