Jacob Jacobsson


Bonde i Uggelsta Nr: 2. 1 Mantal-skatte Bälinge.


Sök uppgifter från Källa:
Bälinge Al: 8. a.89200/55. Al: 9. 20900/55. Al: 10. 81700/298. Al: 11. b. 13700/306.
Östervåla vigsel: 4. 45800/00.