Jan Nilsson Nyman


Bonde i Korbo Nr:1 1/2 mtl. Östervåla 1820.
Inhyses, Bjurvalla Nr:1, Östervåla 1825.
Inhyses Tobbo ägor, Östervåla 1826.
Inhyses, Nybo Åby, Östervåla 1841.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-12-16 16:14:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-01-13 21:12:40) Kontakta föreningen