Jan Nilsson Nyman


Bonde i Korbo Nr:1 1/2 mtl. Östervåla 1820.
Inhyses, Bjurvalla Nr:1, Östervåla 1825.
Inhyses Tobbo ägor, Östervåla 1826.
Inhyses, Nybo Åby, Östervåla 1841.