Johan Emanuel Holmström Hammarberg


Arbetare, Hebyås Västerlövsta, kom från Huddunge 1916-05-11.
Tegelarbetare Backbo Prästgården, Västerlövsta.
Befallningsman Skattmansö, Vittinge 1917-12-11.
Familjen Flyttar till Sala Stad 1918-10-31.