Per Gustaf Sandberg


Landbonde i Åby Nr:6, (Fideikommiss) Östervåla från 1886-1899, bosatt i Åby Nr:1, Östervåla.
Son, Bonde i Åby Nr:1.1mtl. Nr:2.1/2 mtl. Nr:3.1/4 mtl. (Svenssons), Östervåla från 1891.
Familjen flyttar till Myrby, Gamla Uppsala 1899-12-05.
Arrendator i Myrby Nr:1 och 2, Gamla Uppsala från 1900-03-14.
Hemmansägare i Drälinge Nr:1, 1/2 mtl. Björklinge, familjen kom från Gamla Uppsala 1902-04-02.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-06-24 10:27:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-12-26 11:30:09) Kontakta föreningen