Carl Petter Fogelin


1861-1865 Statardräng Lindsbro egor, Östervåla. 1866 Torpare i Sörbo, Östervåla.
1873 Landbonde Åby Nr:6 Norrgården, Östervåla. 1876-03-14 Landbonde Ettingbo Nr:2, Östervåla. 1879 Jumkil, Uppsala län. Hälftenbrukare i Lagbo, Huddunge från Östervåla 1886-07-14 ägare Johan Eriksson, Österunda.
Familjen till Västerlövsta 1892-07-02. Arrendator Fallet, Västerlövsta. Torpare Norr Starfors Täljebo, Västerlövsta 1897. Familjen till Nilsbo Torp, Vittinge 1901-12-04.
Familjen flyttar till Solinge, Österunda 1903-04-03. Familjen flyttar till Ekeby, Torstuna 1904.
Familjen flyttar till Fridhem, Västerlövsta 1907. Familjen flyttar till Vallsta, Västerlövsta 1910.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2017-02-11 13:46:11) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-02-06 09:59:18) Kontakta föreningen