Bror-Erik Wålinder


Bror-Erik Wålinders levnadshistoria

Bror-Erik var son till Erik Wålinder från Kanikebo i Östervåla. Han föddes på komministergården Karlberg i Almunge där fadern var präst. Efter studentexamen fick Bror-Erik anställning vid Uplandsbanken men började ett halvt år senare läsa medicin. Hans första tjänstgöring var i Vivstavarv. Sedan tjänstgjorde han vid Sävsjö sanatorium. 1931 gifte han sig med Ragnhild Läckgren i Sävare kyrka i Västergötland. 1932 fick han anställning vid medicinkliniken på Gävle lasarett. Där fick han för första gången behandla patienter med insulin och uppleva den dramatiska förbättringen som inträdde.

Han fick sedan tjänst vid medicinkliniken i Karlstad där Selma Lagerlöf var en av hans patienter. Trots att han vaccinerat sig mot tuberkulos insjuknade han 1935 i njurtuberkulos. Lyckligtvis var sjukdomen bara lokaliserad till den ena njuren som kunde opereras bort. Efter 2 månader var han åter i arbete.

Från 1942 till 1948 var han provinsialläkare i Hemse på södra Gotland. Där fick han ta hand om ett femtontal barnförlamningsfall. 1945 kom flyktingar från de baltiska staterna till Gotland där de förlades i tältläger. Många var sjuka och skadade och Bror-Erik var ensam läkare för dem. Skamligt var att de senare fördes över till fastlandet och därefter med våld transporterades till Ryssland där de gick ett hemskt öde till mötes.

Efter Hemse blev Bror-Erik provinsialläkare i Sundsvall. Även där var arbetet krävande. Hustrun Ragnhild ansvarade för alla telefonförfrågningar efter mottagningstid. Familjen flyttade 1956 till Uppsala eftersom sönerna börjat studera vid universitetet. Några år senare blev han länsläkare i Kalmar där han fick vaka över epidemiska sjukdomar såsom salmonella. Han hade nära kontakt med hälsovårdsnämnden och hade tillsyn över sjukhem och apotek.

Han gick i pension 1968 men fortsatte trots detta att arbeta som provinsialläkare i Los i norra Hälsingland i flera år. Han blev där mycket uppskattad av sina patienter. 1985 flyttade han och Ragnhild åter till Sundsvall. Han uppvisade alltid stort intresse för hur det gick för barnen, Per-Erik, Olof och Jonas.

Bror-Erik var hedersmedlem i Rotary och hade en 100 % närvaro under 30 år. Han var mycket schackintresserad och företog en resa till Moskva 1960 där han besåg världsmästarmatchen mellan Botvinnik och Tal. Schackintresset har gått i arv till barn och barnbarn. 1985 genomförde han och Ragnhild den långa resan till Kina via den transsibiriska järnvägen. Bror-Erik gick bort 92 år gammal.

Detta är ett utdrag ur Bror-Eriks egen levnadshistoria skriven 1992.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-09-26 23:24:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-08-30 16:14:34) Kontakta föreningen