Nils Erik Wålinder


Enl. Sv. Befolkning 1950 Disponent i Nyköping.
Enl. Sv. Befolkning 1960 Verks. Direktör i Nyköping.