Anders Petter Jansson Ålander


Statardräng, kom från Läby till Bärby, Vänge 1846.
Familjen flyttade till Österby, Åland 1851-10-22.
Kallar sig Ålander 1851.
Familjen flyttade till Prästgården Rämban, Vänge 1856-03-22 som Torpare.
Familjen flyttar till Åkerby by, Åkerby 1863-03-24 som Hälftenbrukare.
Familjen flyttade till Forsgärde, Skuttunge 1870-10-24 som Arrendator.
Familjen flyttade till Gäsmesta, Börje 1876-03-14.
Brukare i Gäsmesta Nr:2, Börje.
Brukare i Sundbro Nr:1, Bälinge, familjen kom från Börje 1879-03-14.
Flyttade till Åkerby Dragontorpet, Börje 1884-10-28 som Backstugeman.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-11-16 16:27:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-11-03 11:17:47) Kontakta föreningen