Maria Gustafva Vilhelmsson f. Wallmon


Vid giftemålet Piga i Stenstorp, Adelsö.
Medlem i Adelsö baptistförsamling.