Erik Alfred Persson Pettersson


Arbetare, Backstugeman Ströby ägor Petterslund, Börje 1877-11-23.
Kallar sig Pettersson då.
Nästan blind i slutet av sin levnad.