Edith Wesslund f. Olsson


Vid giftemålet, hemmadotter i Strömsberg, Tolfta.