Axel Gunnar Andersson


Vid giftemålet Handelsbiträde, Massum, Väddö. Senare Handlare.