Bror Lars Larsson


Sockenlappson. Avled i en ålder om 15 år, 3 mån och 7 dagar.