Mats Nyman


Vid vigseln gruvarbetare.
Brukare i Ralby 1/4 mtl, Danemora, ägare friherre Tamms arvingar.
Familjen flyttar till Viksta 1870-04-01. Bonde i Bärby Nr 2 1/2 mtl, Östervåla.