Johan Erik Flodberg


Stalldräng i Forsbacka Bruk, Valbo vid vigseln.