Erik Carlsson Levin


Fördelsmannason, Östanås under Prästgården, Tierp.
Extra Banvakt i Gubbo (utjord under Bäggeby), Tierp.
Banvakt i Åbyggeby, Hille.