Claes Johan Englund


Döpt i Söderfors.
Enl. Sv. Befolkning 1950 Renhållningsarbetare i Söderfors.