Claes Johan Helin


Skogsarbetare i Bredbäck, Tierp, kom från Söderfors 1912-11-26.
Ladugårdskarl i Munga, Tierp 1915.
Ladugårdskarl i Väsby, Tierp 1915.
Jordbruksarbetare i Bredbäck, Tierp 1916.
Jordbruksarbetare i Munga, Tierp 1926.