August Edor Lindfors


Chaufför, Lindsbro 1:7, Trädgårdstorp , Östervåla.
Chaufför, Väderholmen 1:9, Östervåla från 1953-11-13.