Frans Fredrik Larsson


Grovarbetare, Sågverksarbetare och Måleriarbetare i Gransätra nr:2 Annelund Harbo 1923-11-22.

Född i Västland, mamman kringvandrande och kyrkskriven i Hamrånge, men vistades i Kalvhagen ? Järvsö. (Föddes i ett dike enligt egen uppgift ?)
Döpt i Hamrånge av kyrkoherde P.O. Öberg den 22/10 1795.
Fadern Lars Vilhelm Molander (* 1869-07-09 Sidensjö) står som torpareson och agent från Bergsjö.
Kom med modern och en bror Karl Oskar Vilhelm till Fattighuset Östervåla 1902, från Okänd ort. Inskriven i flyttlängden 1902-12-30 som en efterkontruktion.
(I husförhörslängden i Östervåla står Frans Fredrik som född 1895-10-09 i Östervåla vilket är fel.)
Inakoderad 1910-11-30 (utauktionerad) hos hemmansägaren i Norrsälja Harbo Lars Olsson Sparring (* 1856-03-08).
(den sista som blev utauktionerad i Socknen).
Frans erkände aldrig att han var far till Anna. Det var då Anna dog som man hittade ett urklipp på Frans där Anna hade skrivit Far på.
Enl. dödskivan född i Östervåla 1895-10-09 vilket är fel. han är född i Västland 1895-09-21.

Västland Scb 48800/ 00.
Hamrånge Scb 22100/ 00.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2014-12-06 23:39:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-01-21 11:15:48) Kontakta föreningen