Axel Edvard Eriksson


Diversehandlare och Åkeriägare i Ginka 3:8 Östervåla,
Edvard Erikssons Åkeri Ginka, Östervåla.
Hade 2 lastbilar för skogstransport.
Flyttade till Näs 3:66 Storvik, Ovansjö församling 1961-02-03.