Petrus Ölund


Snickeriarbetare, Lund Nr:1, Valbo.
Arbetare, Utansjö, Högsjö, kom från Valbo 1904-06-18.
Fabriksarbetare, Svanö Ångsåg, Gudmundrå.
Familjen kom från Högsjö 1906-10-12.
Fabriksarbetare, Svanö Fabrik, Gudmundrå 1907.
Familjen flyttar till Skön 1908-12-17.
Snickare, Karskär, Valbo, familjen kom från Skön 1910-10-03.
Snickeriarbetare, Lund Nr:6, Valbo, kom från Gävle Staffan 1918-11-30.