Johan Emil Mörlin


Var Statardräng och flyttade med familjen nästan en gång varje år under de tio åren han var gift med Alma Elisabet.
Omgift 1934-06-24.
Enl. Sv. Befolkning 1950 var han då Fabriksarbetare i Kolbäck.