Johanna Carolina Leksell f. Johansson


Småskollärarinna i Kyrkskolan, Östervåla.
Kom från Simtuna till Prästgården Kyrkskolan, Östervåla 1879-11-18.
Bosatt i skolhuset, flyttar sedan till Bjurvalla, Östervåla 1881.
Skollärarinna i Bjurvalla Skola, Östervåla.
Gift, flyttar till Prästgårdens ägor Östervåla 1883.