Anders Asp Andersson


Soldat i Rote 5, Offerbo Östervåla vid Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente.
Antagen 1851-11-05. Avsked omkring 186?. Ersatt med Johan Erik Asp.
Avled i en ålder om 29 år, 6 mån och 8 dagar.