Per Ersson


Hfl.angiven född 30/3 1790.
Inhyses Kullarbo egor, Östervåla.
Kom från Skuttunge 1827.
Statstorpare i Kullarbo, Östervåla 1831.
Inhyses Kullarbo egor, Östervåla.
Rotehjon Hovs egor, Östervåla från 1870-11-09.