Jan Erik Jonsson Söderström


Dräng i Sevedskvarn, Nora 1839.
Flyttar till Gävle 1844-10-25 då med namnet Jonsson.
Mjölnardräng i Gysinge, Österfärnebo kom från Gävle 1845.
Dräng i Fallet, Nora kom från Österfärnebo 1849-10-17.
Dräng i Forsbacka, Valbo kom från Nora 1850-04-08.
Flyttar till Hille 1850-10-25.
Mjölnare i Oslättfors, Hille
Mjölnardräng i Forsbacka, Valbo familjen kom från Hille 1851-10-24.
Dagkarl i Ölbo, Hedesunda familjen kom från Valbo 1852-10-25.