Lars Andersson Holm


Inhyses: Kom från Uppsala 1830 till Stärte, Östervåla.
Bor hos Sergeant Erik Fast (1755-11-25).