Johan Viktor Fogelin


Landbonde i Västersälja Nr 2 1/2 mtl, Östervåla. (Ägdes av Greve B von Platen).
Familjen flyttar till Viby, Harbo 1879-12-01.