Axel Wilhelm Jansson


Statardräng i Åsbergby, Östuna.
Familjen flyttar till Vidbo 1917-11-30.