Samuel Gustaf Jakobsson


Måg kom från Uppsala 1908-03-12.
Hemmansägare Hemmingsbo Nr:2.1/3 mtl. Östervåla.