Oskar Leonard Johansson Hedenberg


Familjen kom från Viksta, Uppsala län 1920-09-06.
Resehandlare, Åkerby Nr 2, Hagsmoren Östervåla.
Från 1938 Hagsmoren Nr 1, Ettinga 3:6, Ettinga utjord i Åkerby.
Flyttar till Vantör, Stockholm 1958-07-11.